Wysyłka i odbiór towarów zakupionych w sklepie internetowym www.obrazy.widi.pl.

 

(wyciąg z regulaminu sklepu)VI DostawaGaleria zobowiązuje się do starannego i spójnego zabezpieczenia dekoracji do transportu. Galeria zobowiązuje się do takiego przygotowania dekoracji do transportu aby spełniało wymogi przewoźnika w zakresie zabezpieczenia transportowego. W przypadku, gdy jedno zamówienie dotyczy kilku dekoracji galeria zastrzega sobie możliwość zapakowania dekoracji w jedno lub kilka opakowań. W przypadku, gdy rozmiar dekoracji uniemożliwia jej zapakowanie w jednym opakowaniu, galeria zastrzega sobie prawo do zapakowania dekoracji w kilka opakowań.W przypadku, gdy dostarczenie dekoracji nie będzie możliwe, Galeria zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego. W takim przypadku Galeria niezwłocznie przekaże zamawiającemu wpłacone przez niego środki na wskazane przez niego konto.Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych. Galeria zastrzega jednak, że czas realizacji może być krótszy. Czas realizacji zamówienia biegnie od chwili złożenia zamówienia do momentu, gdy zamówiona dekoracja zostanie przekazana firmie kurierskiej.Galeria zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu wysyłki lub w dniu następnym: numer listu przewozowego oraz telefonu do firmy kurierskiej. Informacja może zostać przesłana mailem lub sms-em.Koszt transportu został określony na stronie internetowej galerii i jest szacunkowym kosztem dla transportu zamawianych Dekoracji.Transport dekoracji do Zamawiającego odbywa się zawsze za pośrednictwem firmy kurierskiej.Galeria ze względu na przepisy ustawy o ewidencjonowaniu sprzedaży za pośrednictwem Internetu Rozporządzenie MF z dnia 26 lipca 2010 pkt 36 nie prowadzi odbioru osobistego w siedzibie Galerii.